PROPOLIS rock

Toto sú stránky chlapú z PROPOLISu, keří hrajú bojanovský rock a milujú svoju dědinu.

video

Tož  toto včílkaj  připravujem....
 
propolis rock propolis rock propolis rock propolis rock propolis rock propolis rock