PROPOLIS rock

Toto sú stránky chlapú z PROPOLISu, keří hrajú bojanovský rock a milujú svoju dědinu.

Co je u nás nového

Sobotní výlet bez krojú

Šecí keří majú rádi nás a EXARGEMU, tož pojeďte s nama v sobotu 13.6.2009 do Bzenca podpořit starú gardu, čul sem, že im to šlape lepčí jak zamlada a to je dobře, bo tak to má byt. Moravanú nigdy néni dost a moravského rocku a metálu zvlášť. Tož je je šecko co sem Vám scel zatým řéct, nekysnite doma u tevizních kysní a poďte si zabřéskat.
Poslední komentáře
03.07.2009 10:59:05: kdo ste tůto akcu nestihli, možete zavítat zasej do Bzenca, teďkaj 5.7., exArgema sa tam bude prezen...
 
propolis rock propolis rock propolis rock propolis rock propolis rock propolis rock